ДЖАМАЛА

Народното предание за възникване на обичая е, че имало няколко поредни сушави или кишави години, хората трудно преживявали, тъй като нищо не се раждало на нивите им. В един февруарски ден, те забелязали някакво животно да идва откъм Люлин планина. То не приличало на никое животно, което те познавали до този момент. Не било нито крава, нито магаре, нито кон, нито вол и бързо приближавало към тях. Хората уплашени затичали към площада на селото да кажат на другите. Когато стигнали там, те видели, че животното ги е последвало. Всички били много уплашени и стояли на разстояние от странното същество, но то вместо да ги нападне, започнало да танцува. Хората го наобиколили и започнали да пеят и танцуват с него. Животното си тръгнало и те не го видели повече, но тази година се оказала много плодородна.  Затова те решили да направят кукер, подобен на животното, което ги посетило, с който да обикалят къщите в селото за берекет и здраве. Нарекли го „Джамала“.